ضمانتهای بانکی

ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه های صادراتی عبارتند از:

ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده TENDER (BID) BOND GUARANTEE
ضمانت نامه حسن انجام کار PERFORMANCE BOND GUARANTEE
ضمانت نامه پیش پرداخت ADVANCE PAYMENT GUARANTEE
ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان RETENTION GUARANTEE
ضمانت نامه پرداخت PAYMENT GUARANTEE
سایر ضمانت نامه های مجاز

 

کلیه فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

 

تمامی حقوق سایت محفوظ و متعلق به بازرگانی زرین می باشد.

error: Content is protected !!