مشاوره حقوقی در امور بازرگانی

بخش حقوقی بازرگانی زرین با حضور وکلایی مجرب که دارای پروانه وکالت رسمی پایه یک میباشند در زمینه حقوق بازرگانی داخلی و خارجی آماده خدمات حقوقی اعم از مشاوره حقوقی در زمینه بازرگانی و انجام وکالت قضایی به تجار و بازرگانان و کلیه شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.
این خدمات شامل موارد ذیل میباشد:
۱-    مشاوره حقوقی مستمر به شکل ماهیانه و سالیانه
۲-    مشاوره حقوق موردی (پرونده ای)
۳-    انجام امور وکالت قضایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در محاکم قضایی-اداری و شبه قضایی داخل و خارج از کشور
۴-    انعقاد و نگارش و رایزنی جهت قرار دادهای خاص شغلی در قالب قانون
۵-    راهنمایی جهت صدور اسناد تجاری
۶-    مشاوره جهت حقوق بین الملل و داوری بین المللی .
۷-    حفاظت و احقاق حقوق تجار و بازرگانان.
۸-    مشاوره حقوقی در زمینه بازرگانی خارجی
۹-    انعقاد قرار داد رای حقوقی در زمینه بازرگانی و حضور تجارت
۱۰-    حفاظت از منابع حقوقی تجار و بازرگانان
۱۱-    مشاوره های حقوقی خاص شغلی جهت بازرگانان و تجار
۱۲-    وکالت اشخاص حقیقی وحقوقی
۱۳-    حقوق بین الملل
۱۴-    ارائه خدمات مشاوره حقوقی
۱۵-    مشاوره حقوقی جهت صدور اسناد تجاری توسط بخش حقوقی بازرگانی زرین

بند ۱- انعقاد قرار داد مشاوره حقوقی ، مشاور حقوقی و وکیل دادگستری بنا به نیاز و بررسی موارد با توافق مدیریت مجموعه، ساعت حضور تعیین می نماید. و طبق قرار داد پی گیری و نظارت مستمر بر امور حقوقی شرکت دارد و از جمله نگارش و تدوین و تنظیم قرار دادهای حقوق و پی گیری و وصول مطالبات و انجام مشاوره مستمر شغلی و حضور در مذاکرات تجاری و رایزنی و ارشاد جهت ممانعت از بروز مشکلات قانونی که حق المشاوره طبق توافق و قرار داد بصورت ماهانه یا سالیانه به مشاور پرداخت می گردد.
بند۲- اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی با هماهنگی قبلی وقت مشاوره حقوقی اخذ می نمانید و در محل بازرگانی زرین مراجعه و از خدمات مشاوره ای با حضور وکلای پایه یک که تخصص مربوط را دارند از خدمات مشاوره ای بهره مند می گردند و چنانچه پرونده نیاز به وکالت و پی گیری توسط وکیل داشته باشد در مرحله بعدی قرار می گیرد.
بند ۳- چنانچه بازرگانان و تجار و شرکتهای حمل و نقل و تبلیغاتی و اختصارا کلیه افراد پرونده ای را نیاز به پی گیری توسط وکیل در محاکم قضایی یا پی گیری در ادارات و نهادهای شبه قضایی از قبیل دارائی و هیئات های حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی و اداره کار و یا حتی محاکم و نهادهای اداری و شبه قضایی خارج از کشور نیز داشته باشند، با بررسی پرونده مربوط توسط تیم حقوقی مستقر در شرکت و گماشتن وکیل متخصص در زمینه مشکل مربوط به پرونده ، حصول نتیجه پی گیری می گردد.
بند ۴- تنظیم و انعقاد در نگارش و ترجمه کلیه قرار دادهای حقوق و قرار دادهای خاص شغلی در قالب قانون و همچنین تفسیر مفاد قرار دادها توسط تیم حقوقی مستقر در شرکت صورت می پذیرد.
بند ۵- جهت صدور کلیه اسناد تجاری و تضامین و گشایش اعتبارات تیم  حقوقی مستقر در شرکت مطابق با قوانین حقوق تجارت ایران و حقوق تجارت بین الملل رایزنی های لازم و تخصصی را انجام می دهد.
بند ۶- چنانچه اشخاص مرتبط با قوانین خاص داخل کشورهای غیر ایران و یا در ارتباط با حقوق و قرار داد های بین الملل دچار ابهام و مشکل شوند و یا نیاز به پی گیری موارد مربوط به خود را داشته باشند و یا نیاز به انجام داوری بین المللی در ارتباط با قرار دادهای منعقده فی مابین  اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از ایران داشته باشند تیم حقوقی مستقر در بازرگانی زرین به انجام این نوع خدمات به شکل تخصصی می پردازد.
بند ۷– وکلا و تیم مشاوره حقوقی مستقر در بازرگانی زرین جهت حفاظت از منافع و احقاق حقوق تجار و بازرگانان در قالب شخص حقیقی یا حقوقی بصورت مستمر رایزنی و ارشادات لازم را انجام می دهد.

خدمات ویژه:

عقد قراردادهای کارگزاری بین ترخیص کاران و حق العمل کاران گمرکی و مدیران شرکت های بازرگانی ,مدیران کارخانجات  و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی توسط تیم حقوقی شرکت بازرگانی زرین که دارای پروانه وکالت رسمی  پایه یک دادگستری می باشند.

 

کلیه فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

 

تمامی حقوق سایت محفوظ و متعلق به بازرگانی زرین می باشد.

error: Content is protected !!